Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2012

yourwithoutyou
"Przestrzegaj tych zasad, które mogą polepszyć Twoje życie, a innymi nie zawracaj sobie głowy!"
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
yourwithoutyou
- Wszystko skończy się dobrze.
- Masz rację, wszystko się skończy..
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
yourwithoutyou
Spodobał mi się ten Twój kawałek świata. 
Tak po prostu.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawbrewzasadom wbrewzasadom
yourwithoutyou
"Życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie z niego wziąć."
— J. Pałkiewicz
Reposted fromatyde atyde viawbrewzasadom wbrewzasadom

July 28 2012

yourwithoutyou
2990 5e06 500
Reposted byprzekatnaiwashopelessmizeriaiamnotarobotnothingwrongnotlongeryoursnotlongeryoursheavyrainbecause

July 26 2012

yourwithoutyou
How can I love when I'm afraid 
To fall..
Reposted bylonelinessisthekeyswaagynotlongeryoursjethrabiiancalionkingfunrealmind

July 24 2012

yourwithoutyou
8913 c76f
zależy mi, ale nie będe czekać wiecznie.
Reposted bycakees cakees

July 22 2012

yourwithoutyou
0362 fc98
Reposted fromzaza-zaraza zaza-zaraza vianothingwrong nothingwrong
yourwithoutyou
[...]  a może ja po prostu już boję się kochać i komuś zaufać?
— przemyślenia
Reposted fromoceanstrat oceanstrat
yourwithoutyou
"Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.."
— Jan Twardowski
yourwithoutyou
Wiele bym dała, żeby się Tobą znudzić
— Last Night (2010)
yourwithoutyou
Człowiek, który nie zakochuje się łatwo, kocha zbyt mocno.

July 16 2012

yourwithoutyou
' Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. '
Reposted byEldharjarrim-youre-poisonnothingwrongnotforgetmefun-in-funeralmatussstreetofdreamsnotlongeryoursthepointless
yourwithoutyou
2754 d1bf
Reposted fromiluzjon iluzjon vianothingwrong nothingwrong
yourwithoutyou
Wiem, że się boisz, ja także się boję. Ale jeśli teraz z tego zrezygnujemy, jeśli będziemy udawać, że nic się między nami nie zdarzyło, możemy już nigdy nie mieć następnej okazji.
— Nicholas Sparks, Dla Ciebie Wszystko
yourwithoutyou
Play fullscreen
Why can't you just let me be?
Reposted fromseulange seulange viadobby dobby
yourwithoutyou
Sa­mi tworzy­my swe więzienia, bu­dując mu­ry wokół swe­go ser­ca z fałszy­wych prze­konań, któ­rych spoiwem jest lęk. 

July 13 2012

yourwithoutyou
To nie jest tak, że ja będę zawsze, a Ty tylko wtedy jak Ci się chce.
Reposted fromawaken awaken viawbrewzasadom wbrewzasadom

July 09 2012

yourwithoutyou
9965 8c82 500
Reposted bymalablondmiss-independentnotlongeryoursonewayticket
yourwithoutyou
To doskonała pora, żeby odpuścić.
— 3:12
Reposted fromkostuchna kostuchna viasection section
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl