Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2012

yourwithoutyou
Nie chce już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
yourwithoutyou
Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić.
— Tadeusz Hipolit Czeżowski
yourwithoutyou
Wiesz czego najbardziej żałuje? Że nie zrobiłeś nic żeby mnie zatrzymać. 
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viakarr4mba karr4mba
yourwithoutyou
  Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
yourwithoutyou
"Spójrz na świat z moich oczu, będziesz chciał je zamknąć."

— Bisz
Reposted fromiga-xvl iga-xvl viaswaagy swaagy

September 01 2012

yourwithoutyou
Nie chcę żyć tak, ale inaczej nie umiem .
— Spec Grucha ft Bonson- nie miej mi za złe
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
yourwithoutyou
3124 d3e6
I really want...
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
yourwithoutyou
0562 b56e
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow
yourwithoutyou
Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca.
— Bob Dylan
yourwithoutyou
Życie trwa nadal. żyję, oddycham. Robię wszystko - bez Ciebie. Jednak umiem.
— aż dziwne
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow

August 31 2012

yourwithoutyou
"If you can dream it, you can do it.."
Reposted bymalchanceuxswaagytakemeawayrightnownotlongeryoursyouwillneverfindmenatix

August 30 2012

yourwithoutyou
1545 1eea
Reposted byKeiraNahjouenjoyme

August 15 2012

yourwithoutyou
Nie rezygnuj z czegoś tylko dlatego, że wymaga czasu. Czas i tak minie.
Reposted fromfallingsky fallingsky viasidestory sidestory
yourwithoutyou
..gdybym sama wiedziała czego tak naprawdę chcę zapewne byłoby łatwiej. 
— Katalama
Reposted fromkatalama katalama vianotlongeryours notlongeryours
yourwithoutyou
 Czasami szukając odpowiedz, mnożymy tylko kolejne pytania.
— Plotkara
Reposted fromplotkara plotkara vianotlongeryours notlongeryours
yourwithoutyou
a serce które kocha jest dręczone samotnością...
— nie zabierze czegoś co już dawno nie istnieje
Reposted fromeazyi eazyi viadevilia devilia

August 13 2012

yourwithoutyou
8785 2362 500
Reposted fromcheshire cheshire viakarr4mba karr4mba
yourwithoutyou
Widzicie różne rzeczy i pytacie: dlaczego takie są? Natomiast ja marzę o rzeczach, których nie ma i pytam: "dlaczego by nie miały zaistnieć?"
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
yourwithoutyou
Korzystaj z dnia. Jutro jeszcze dniem nie jest.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
yourwithoutyou
Nie wiem co czujesz, ale jeśli czujesz to mocno, pozwól temu rozkwitnąć.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl